L’educació, clau per sortir de la crisi

{ Posted on may 25 2009 by admin }

El passat dijous va tenir lloc a l’IESE la jornada que portava per títol “Els reptes de l’economia catalana el 2009: com sortir reforçats de la crisi“. La introducció del professor Xavier Vives va posar de manifest la inestabilitat del nostre mercat de treball, amb un índex de desocupació preocupament alt. Davant aquesta realitat, els ponents – tant el secretari d’Economia, Andreu Morillas, com el director de Microsoft Catalunya, Carles Grau – van coincidir en assenyalar l’educació com una de les claus per poder respondre al desafiament econòmic i social que tenim davant.

L’educació ha de ser el motor de canvi del nostre model productiu, no hi ha dubte. Però també és cert que, ara per ara, aquest canvi serà lent perquè els resultats de la inversió en educació no es veuen en el curt termini (i això és un problema perquè ja sabem que tant Govern com empresaris busquen els resultats ràpids). Tenim una mancança greu pel que fa a l’anglès i, sobre tot, manca una estructura sòlida que eviti l’alt percentatge de fracàs escolar o que generi les desitjades sinèrgies institucions acadèmiques-economia real.

Seria fonamental que tots els agents implicats se n’adonin de la importància del repte educatiu a Catalunya i Espanya. I que fugim tots plegats de postures carregades de prejudicis i manca de generositat i treballem plegats per a què les properes generacions puguin competir amb garanties en el món. Fer-ho és una qüestió de responsabilitat. Ni més ni menys.

Post a Comment