Otro sitio realizado con WordPress
Random header image... Refresh for more!

L’efecte de les primàries

Xavier Barrachina Ho acabem de veure amb el que ha succeït al PSOE de Madrid. Les organitzacions polítiques i els mitjans de comunicació no semblen preparats per afrontar unes eleccions primàries internes. El que podria ser un debat polític enriquidor s’interpreta, de manera interessada, en clau de divisions internes i de lluites intestines pel poder. Un clar exemple de què ens falta maduresa. No vull ni pensar com s’interpretaria unes primàries que enfrontessin a dos germans com ha passat en el Congrés Laborista amb Miliband&Miliband.

Des de la nostra visió de la política, creiem que no hi ha millor símptoma per un partit que tenir ben organitzada la seva estructura jeràrquica a partir de l’elecció democràtica dels seus líders. És a dir, el mateix que volem per la nostra societat. L’establiment de primàries per sistema creiem que seria enriquidora tant pels partits i els seus afiliats com pels ciutadans. Per això, també creiem que alguns mitjans de comunicació haurien d’oferir als ciutadans informació de valor sobre el debat polític i no sobre aspectes que són interpretacions, com a mínim, subjectives sobre l’estat de salut del partit polític.

Cal una reflexió sobre el sistema electoral i també sobre la democràcia interna dels partits. Quan diem que la societat está allunyada dels partits també ho està, en part, per culpa d’un sistema massa endogàmic, que només necessita al ciutadà cada 4 anys. A Catalunya tampoc ajuda el fet de què els partits siguin incapaços d’aprovar una nova Llei Electoral durant quatre anys. Esperem que a la propera legislatura es comenci a pensar en aquestes qüestions amb l’ambició de fer reformes profundes i atractives pels ciutadans.

Be Sociable, Share!
  • Twitter
  • Facebook
  • email
  • StumbleUpon
  • Delicious
  • Google Reader
  • LinkedIn

1 comment

1 Humberto { 10.05.10 at 1:32 pm }

Gràcies! Crec que el “tufillo” manipulador dels mitjans de masses ha estat exagerat. Clar que és més senzill assenyalar un culpable, que explicar-nos a tots els matissos! A les primàries caldria afegir les llistes obertes i, d’aquí vint anys, potser assoliriem una maduressa democràtica mínimament significativa.

Leave a Comment