Otro sitio realizado con WordPress
Random header image... Refresh for more!

Laporta i les quotes de temps als mitjans

Daniel Picas Ja ens trobem en plena campanya i el bombardeig d’informacions i propaganda dels diferents partits va creixent en intensitat. Els diferents mitjans de comunicació, tan audiovisuals com escrits, han creat diferents espais específics on tracten la campanya i això fa que la informació accessible als electors sigui molta.

De tota manera, la televisió segueix sent el mitjà més massiu. Com ja és gairebé tradicional, els mitjans públics denuncien que el repartiment del temps que es dedica a informar de l’activitat de cada partit no respon a criteris periodístics sino a quotes acordades pels partits d’acord amb la representació parlamentària de cada un d’ells. Està bé que els professionals reivindiquin poder fer la seva feina seguint criteris estrictament professionals, però estaria bé que no es limitessin a repetir la denúncia abans de començar la informació sobre la campanya. La reiteració del missatge només aconsegueix la indiferència de l’audiència, que ja ha assumit la cantarella com una part més de la campanya.

No sabem si la cobertura informativa de la precampanya als mitjans públics també obeïa a quotes marcades pels partits, però el repartiment de temps que, per exemple, ha fet TV3, ha estat gairebé idèntic al que està fent durant la campanya, o sigui, que si quan no estan exigits per les quotes, el criteri professional acaba amb el mateix temps per partit que el que marquen les quotes… potser la queixa no és tan pertinent.

Una conseqüència directa de l’existència de les quotes és que els partits extraparlamentaris ho tenen difícil per treure el cap. Fixem-nos per exemple en el cas de Laporta i la seva Solidaritat Catalana. Abans de la campanya, i com ja vam comentar en un post anterior, era omnipresent a tots els mitjans, ja fos per sumar adhesions a la seva causa com per trobar-se al centre de diverses polèmiques relacionades amb el Barça. Curiosament, des de que les principals enquestes li van donar possibilitats reals d’entrara al Parlament, ha desaparegut dels mitjans més massius. Encara que algun canal afirma que l’ha convidat i ell no hi vol anar. Entenem que és una coincidència, però sembla que la situació té efectes en la intenció de vot: en les enquestes publicades aquesta setmana, s’han moderat les seves previsions de vot.

Be Sociable, Share!
  • Twitter
  • Facebook
  • email
  • StumbleUpon
  • Delicious
  • Google Reader
  • LinkedIn

0 comments

There are no comments yet...

Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment